Home
Achtergrond koor
Byzantijnse liturgie
Agenda
Kerstmis
repertoire
Nieuws
Fotoalbum
TBK projectenfonds
Contact
Gastenboek
Links
vrienden van TBK
Opnames, CD' s/ DVD
Ledenpagina


U luistert naar ' Tropaar' van onze CD: ' Christos Woskrese' 

 

Achtergrond van het koor 

  

Sinds de oprichting aan het eind van de tweede wereldoorlog verzorgt het koor de gezangen tijdens een liturgieviering volgens de Slavisch Byzantijnse ritus en tijdens concerten. Het koor dankt haar bestaan aan het feit, dat de in Zuid Nederland woonachtige Russische immigranten behoefte hadden aan een liturgieviering volgens hun eigen ritus.      

Het Tilburgs Byzantijns Koor zingt a capella (zonder begeleiding). De gedachte hierachter is, dat alleen de menselijke stem in staat is om tegelijk woorden en muziek voort te brengen. De unieke plaats in de regionale koortraditie wil het TBK graag behouden en verstevigen, daarbij voelen de koorleden zich thuis. Het is het oudste koor in dit genre in Nederland. 

De nadruk ligt op Slavisch Byzantijnse liturgische en profane muziek van bekende componisten als Rachmanonoff, Tsjaikovski, Kedrov, Bortnianskij, Hnatyschyn e.a.. De Byzantijnse gezangen kenmerken zich door een bijzondere harmonische schoonheid aan klanken. Ze beroeren de ziel. Veel grote Russische componisten hebben zich in hun mooiste en bekendste werken laten inspireren door de Byzantijnse liturgie.

In 2014 vierde het koor haar 70-jarig bestaan. Bij deze gelegenheid heeft het koor speciaal de aandacht gevestigd op vernieuwing en kwaliteits verbetering met steun van o.a. het VSB fonds en het Prins Bernhard fonds zonder afbreuk te doen aan de kennis en ervaring die in 70 jaar is opgebouwd. In 2019 viert het koor haar 75-jubileum met een volle agenda van Byzantijnse vieringen, concerten en andere bijzondere uitvoeringen. Deze worden tijdig op de agendapagina van deze website aangegeven.

Onmiskenbaar is er een algemene tendens tot ontkerkelijking. Tegelijkertijd zoeken velen naar zingeving en een vorm van spirituele invulling. Onze muziek leent zich daar uitstekend voor. Het TBK zoekt nieuwe wegen om de prachtige en de tot de verbeelding sprekende Slavisch Byzantijnse muziek uit te dragen, zonder afbreuk te doen aan de kennis en ervaring die in 73 jaar is opgebouwd.

Zie voor actuele informatie: Agenda 

 

Wat biedt het TBK

Het TBK onderscheidt zich door het zingen van bijzondere, vooral Russische en Oekraïense, religieuze en profane muziek van bekende componisten als Rachmaninoff, Tsjaikovski, Kedrov, Bortnianskij, Hnatyschyn e.a., op een zo hoog mogelijk niveau. Onder leiding van de ervaren en bevlogen dirigent Piet Happel werkt het TBK aan alle aspecten om de kwaliteit te waarborgen. Ook tussen de koorleden onderling is de betrokkenheid groot en bestaat een warme belangstelling voor ieders wel en wee. Mede door het laagdrempelig zijn van en de gezelligheid binnen ons koor, kent het koor weinig verloop.

Als u zich aangetrokken voelt tot onze muziek, laat ons dat weten. Kom eens kennismaken en luisteren op een repetitieavond of meldt u bij ons secrtariaat aan voor een workshop Russische koormuziek, die enkele malen per jaar wordt georganiseerd.

Geinteresseerden kunnen rekenen op hulp en ondersteuning bij het verwerven van de specifieke tekstuele en muzikaal vereiste vaardigheden.

 

 

' Muziek die de ziel beroert'