Home
Achtergrond koor
Byzantijnse liturgie
Agenda
Kerstmis
repertoire
Nieuws
Fotoalbum
TBK projectenfonds
Contact
Gastenboek
Links
vrienden van TBK
Opnames, CD' s/ DVD
Ledenpagina
testpagina 1
testpagina 2


U luistert naar ' Tropaar' van onze CD: ' Christos Woskrese' 

 

Achtergrond van het koor 

  

Sinds de oprichting aan het eind van de tweede wereldoorlog verzorgt het koor de gezangen tijdens een liturgieviering volgens de Slavisch Byzantijnse ritus en tijdens concerten. Het koor dankt haar bestaan aan het feit, dat de in Zuid Nederland woonachtige Russische immigranten behoefte hadden aan een liturgieviering volgens hun eigen ritus.      

Het Tilburgs Byzantijns Koor (TBK) zingt a capella (zonder begeleiding). De gedachte hierachter is, dat alleen de menselijke stem in staat is om tegelijk woorden en muziek voort te brengen. Het TBK is het oudste koor in dit genre in Nederland. 

De nadruk ligt op Slavisch Byzantijnse liturgische en profane muziek van bekende Russische en Oekraïense componisten als Rachmanonoff, Tsjaikovski, Kedrov, Bortnianskij, Hnatyschyn e.a.. De Byzantijnse gezangen kenmerken zich door een bijzondere harmonische schoonheid aan klanken. Ze beroeren de ziel. Veel grote Russische componisten hebben zich in hun mooiste en bekendste werken laten inspireren door de Byzantijnse liturgie.

In 2019 viert het koor haar 75-jarig bestaan. Vanaf 2014, na het 70-jarig bestaan, heeft het koor speciaal aandacht gevestigd op vernieuwing en kwaliteitsverbetering met steun van o.a. het VSB fonds en het Prins Bernhard fonds. 

Onmiskenbaar is er een algemene tendens tot ontkerkelijking. Tegelijkertijd zoeken velen naar zingeving en een vorm van spirituele invulling. Onze muziek leent zich daar uitstekend voor. Het TBK blijft nieuwe wegen zoeken om de prachtige en de tot de verbeelding sprekende Slavisch Byzantijnse muziek uit te dragen. 

Zie voor actuele informatie: Agenda 

 

Wat biedt het TBK

Het TBK onderscheidt zich door het zingen van bijzondere, vooral Russische en Oekraïense, religieuze en profane muziek van bekende componisten als Rachmaninoff, Tsjaikovski, Kedrov, Bortnianskij, Hnatyschyn e.a., op een zo hoog mogelijk niveau. Onder leiding van onze nieuwe dirigent Sil van den Hout, werkt het TBK aan alle aspecten om de kwaliteit te waarborgen. Tussen de koorleden onderling is de betrokkenheid groot en bestaat een warme belangstelling voor ieders wel en wee. Mede door het laagdrempelig zijn van en de gezelligheid binnen ons koor, kent het koor vrijwel geen verloop.

Als u zich aangetrokken voelt tot onze muziek, laat ons dat weten. Kom eens kennismaken en luisteren op een repetitieavond of meldt u bij ons secrtariaat aan voor een workshop Russische koormuziek, die enkele malen per jaar wordt georganiseerd.

Geinteresseerden kunnen rekenen op hulp en ondersteuning bij het verwerven van de specifieke tekstuele en muzikaal vereiste vaardigheden.

 

 

' Muziek die de ziel beroert'